Deca i neverbalna komunikacija

KONTAKT očima

znači pažnju, deci daje osećaj da su važna, i povećava efikasnost poruke.

Veliki broj ljudi krije pogled, naročito u određenim prilikama. Odrasli češće gledaju decu direktno u oči kad su ljuti ili kada ih prekorevaju. Našu najmoćniju komunikaciju koristimo za najnegativnije poruke.

Deca nas odrasle uglavnom gledaju u kolena!

Ako želimo kontakt očima potebno je da sednemo pored deteta, kleknemo pored njega, da ga podignemo na nešto ili samo u ruke, kako bi nam se pogledi sreli.

Potrebno je eliminisati, razliku u fizičkoj veličini i visini. Naročito je značajno onda kad negodujemo zbog nekog ponašanja deteta. Pored snage reči koje izgovaramo, naša fizička veličina čini dete još ranjivijim.

Prekrštene ruke ili noge, mogu detetu pokazati, otpor ili neprijateljstvo.

TON glasa

 takođe može biti moćno neverbalno oruđe. Pokušejte da različitim tonom glasa izgovorite najjednostavnije rečenice, kao: „Ne mogu da ti pomognem“, ili „Dobar  dan“, „Čekaj me u sobi“, pa ćete shvatiti koliko otrovne, hladne i neprijatne mogu da budu.

Deca su osetljiva na nijnse neverbalne komunikacije.

IZRAZ lica i dodir

kad ste nesigurni i tužni, da li pomaže kad vam prijatelj uz osmeh stavi ruku na rame, ili vas zagrli.

Izgleda efikasnije nego bilo koja reč.

Kako je moćno kad zagrlite dete, kleknate ili sednete pored njega, pogledate ga u oči i kažete mu najtoplijim tonom: „Volim te, dušo!“

Reči se poklapaju sa neverbalnim signalima, a decu uči komunikaciji, rečima i osećanjima koja idu uz njih.

AKTIVNO slušanje

je umetnost slušanja, posmatranja i ozbiljnog shvatanja onoga što neko izgovara, naravno i ono što nam deca saopštavaju. Ne moramo da se slažemo sa tim što slušamo, ali ga ozbiljno i sa uvažavanjem shvatamo. Deci je njihova teškoća najveća i najznačajnija, dok su odrasli skloni da ne shvataju tu dečiju potrebu. Aktivnim slušanjem dete će se osećati uvaženo, i moći će SAMO da nađe rešenje.

Facebook Komentari

About Leposava Ivić

Kaže se da mudar čovek uči na SVOJIM greškama. Mudriji uči na TUĐIM greškama. Ali najmudriji uči na tuđim USPESIMA!